måndag 12 maj 2014

Media bevakning!

Valtemperaturen är ljum.

Man kan läsa att en reporter på Hallands Nyheter tycker valtemperaturen inte är den högsta inför EU-valet.
Jag kan hålla med om att valtemperaturen inte är lika hög som inför Riks/Region och kommunvalet.
Men vilket ansvar har media för att höja temperaturen? och hur styrd kan man vara trots att man är en morgontidning tillhörande ett politiskt parti?
Frågan blir ju väldigt aktuell då jag i detta specifika sammanhang kan konstatera att Hallands Nyheter inte ens har haft ork, eller intresse att svara ifall de var intresserade av att få en intervju med en av Sveriges mest aktiva EU-parlamentariker.
De väljer att istället att göra ett reportage om en minister som städar en lokal strand, visserligen tillhörande samma parti som Hallands Nyheter men ändå.
Då kan man ju fundera på hur vinklad en morgontidning kan vara? och hur eller vilket ansvar man har som morgontidning samtidigt som man tycker att valtemperaturen inför EU-valet är lågt.
Det finns onekligen en del att fundera på, och hur man kan göra för att höja en valtemperatur inför ett för i mitt tycke viktigare val en att städa en strand.

onsdag 19 mars 2014

Falkenberg en sommarstad!

Sommaren 2013 var min första sommar som falkenbergare.
Det var en upplevelse utöver det vanliga med ett rikt utbud av god mat, mysiga uteserveringar, och ett musikaliskt utbud som kännetecknar en positiv sommarstad.
Det som gjorde det extra trevligt är ju även den positiva anda som falkenbergarna utstrålar plus det fina sommarvädret.

Detta är faktorer som gör att man går och väntar på att även denna sommaren ska bli minst lika fin, och att de gäster som jag bjöd hit till Falkenberg ifrån andra städer ska få uppleva att sommaren 2013 inte var en tillfällighet.

För Falkenberg kan leverera och bjuda på en sommar miljö som få andra städer i Sverige, vilket i sin tur innebär att fler vill komma hit år efter år.
Det är sådana saker som gör att hela Falkenberg växer och mår bra, och inte kommer bli en sovande småstad på Västkusten.

Därför gör det mig orolig då det blir diskussioner ifall man ska få spela musik till kl 22.00 eller till kl 23.00 på kvällen.
Jag vet inte vem som har rätt eller fel, och det rör sig ju om kanske max 2 månader av 12, och om en timme som felar tydligen.
Det känns som småskaligt och byråkratiskt att låta denna vackra stad svärtas ner av denna diskussion.
Jag vill minnas en minst lika fin sommar 2014, som jag minns sommaren 2013 och tycker bara en eventuell regning sommar ska få förstöra mina drömmar.

Så jag hoppas förnuftet får råda och att ett paragrafmässigt beslut ändras, så jag även i fortsättningen kan visa upp denna vackra positiva sommarstad för mina vänner som dessvärre ännu inte tagit beslutet att flytta hit.

onsdag 19 februari 2014

Det borde satsas på en Kombiterminal i Falkenberg

Det pratas om miljöhotet ifrån lastbilstransporter och det är något som vi ska ta på allvar.
Men vi måste också låta oss vara realister, se vad som är rimligt och vad vi vill ha.
För vi kan inte plocka bort lastbilen helt, vi behöver transporter med livsmedel till våra livsmedelsbutiker, mediciner, virkestransporter ifrån våra skogar med mera.
Men vi kan påverka miljön ändå, och mycket görs redan men mer kan göras.

Man kan kolla in på våra lastbilstillverkare som verkligen har kommit långt med att få ner bränsle förbrukning, avgasrening med mera och även optimerat själva transporten ekonomiskt.
Även själva utnyttjandet av transporterna med så kallade längre transportlösningar, längre ekipage har visat sig vara effektivt för både miljön och ekonomin.

Men om vi även börjar satsa mer på så kallade "Kombiterminaler" så kan vi både tjäna ännu mer, på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt rätt transporter.
Man ska inte bygga en kombiterminal i varje stad, det är inte min mening men ifall man tex satsar rätt och bygger en kombiterminal mitt i Halland (Falkenberg), så kan man sedan samlasta/omlasta ifrån lastbilstransporter till tåg på ett både ekonomiskt och miljömässigt realistiskt rätt sätt.
Det innebär att det blir kortare lastbilstransporter och samtidigt täcker upp ett område med industrier som väl skulle kunna fylla ett behov som alla tjänar på.

Detta skulle vara ett miljömässigt och ekonomiskt helt rätt sätt att välja både för åkerierna, företagen men som också  Halland skulle tjäna på, och på sikt stärka sig konkurrensmässigt.

Låt oss tänka rätt både ekonomiskt och miljömässigt.

tisdag 28 januari 2014

Framtidens Landsbygdspolitik

Framtiden i områden som har ett sviktande befolkningsunderlag måste tas på allvar.
Samtidigt så kan man ju konstatera att det inte blir någon levande landsbygd ifall inte människor som vill bo på landsbygden själva försöker hitta lösningar som fungerar.
Därför är det viktigt att man uppmuntrar både ideella krafter, och kommersiella tjänster på landsbygden genom att se över stelbenta regelverk, och istället öppnar upp för annorlunda lösningar.

Man kan öka samverkan mellan de offentliga aktörerna på olika nivåer, och det spelar ju mindre roll vem som utför tjänsten.
För så länge han eller hon under rimliga villkor får den vård eller annan samhällsservice som behövs upplevs ju som det viktigaste.
Man kan snegla lite på andra länder tex Tyskland som har ett intressant system med äldreomsorgspeng, eller EU:s strukturfondsprogram som har skapat exempel på lyckade samverkansprojekt utan hänsyn till de historiska gränslinjerna mellan olika kommuner, landsting/regioner, län eller stat.

Sedan bör man ju vara medveten om att allt inte måste se exakt likadant ut överallt, den svenska landsbygden ser väldigt olika ut.
Det gäller alltså att hitta sin lösning och det man tror på.
Men en del bör förstås vara enhetligt såsom exempelvis ett statligt huvudmannaskap för skolan, just för att skapa likvärdiga möjligheter för alla.
Men de lokala förhållandena och drivkrafterna bör få ett större genomslag, det handlar ju om att skapa funktionella strukturer snarare en att låsa sig vid det formella.
För syftet måste ju vara att man bör ges möjligheter att bo där man vill, i stad eller i röd stuga på landet.

torsdag 23 januari 2014

Vilken nivå ska vi ha på en valrörelse?

I år är det som kallas Supervalåret och valrörelsen har redan dragit igång.
Men vad kan vi vänta oss av den?
Visst det kommer bli ett mer spännande och ovisst val en någonsin.
Men vad innebär det i praktiken?
Kommer det bli en valrörelse som blir mer ett lågvatten märke? där väljarna kommer känna en trötthet pga att sakfrågorna försvinner i en slags pajkastnings kampanj?
Ja man kan ju börja fundera på det när nu det börja "poppa" upp vissa inslag som är riktiga lågvatten märken, och kan se vilka som ligger bakom och det när vi endast är inne i januari.
För inte ska vi väl dölja de riktiga frågorna som väljarna vill ha svar på, eller hur vi vill uppnå det som vi tror på inom de olika partierna.

Kolla gärna in denna filmen så kan ni ju fundera på vad jag menar med lågvatten märke.